Assalamualaikum....

Kurma banyak khasiat tapi kurma pun ada pantang larang nak memakannya..Antaranya dengan jelas Rasulullah melarang sahabatnya, Shuhaib dan Sayyidina Ali, memakan kurma ketika sedang sakit mata.

Selain itu terdapat juga larangan nabi yang melarang makan kurma dalam beberapa situasi :

Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansariy r.a :

Bahawa Nabi Muhammad SAW menegah mencampurkan anggur kering dan kurma atau mencampurkan antara kurma muda dan kurma masak.


Terdapat juga hadis lain yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW melarang sahabatnya memakan dua biji kurma sekaligus.

Hadis Ibnu Umar r.a :

Diriwayatkan daripada Jabalah bin Suhaim r.a katanya :

'' Ibnu Az-Zubair r.a pernah memberikan kami buah kurma. Ketika itu orang ramai sedang ditimpa kesusahan. pada waktu kami sedang makan, tiba-tiba datanglah Ibnu Umar. Dia menegur dengan katanya : Janganlah kamu mengambil dua biji kurma sekaligus. Hal ini demikian kerana Rasulullah SAW telah melarang perbuatan tersebut kecuali setelah seseorang itu mendapat izin terlebih dahulu daripada temannya.''
(sahih Muslim : no 3809)

.